Проект «Бобры — умелые строители»

Гульфина Насырова
Проект «Бобры — умелые строители»

МБДОУ №30 «Белочка» Набережные Челны

Проект

Тема: «Бобры - умелые строители»

(Старшая группа)

Подготовили: воспитатели (по обучению детей татарскому языку)

Насырова Гульфина Робертовна (высшая категория, стаж работы 23 года в ДОУ)

Гильфанова Аниса Махмутовна (высшая категория, стаж работы 32 года в ДОУ)

2013-2014 учебный год

Тема: «Су кондызлары – оста тзчелр»

Яшь зенчлеге – зурлар тркеме

Проект тре – иади эзлн

Двамлылыгы - кыска вакытлы проект – 1 ай

Проектны максаты:

Балаларны ир – су хайваннары белн таныштыру (бобер-су кондызлары, чшке, нутри). Су кондызлары зенчлеклрен, яш рвешен йрн, аларны суда агачтан буалар тз слтен ия булулары турында мгълмт бир.

Бурычлары:

1. Проблемалы ситуациялрд уйланырга, иади фикерлрг, зара кишеп, аралашып эшлрг телк тудыру.

2. Кечкен сулыкларда, инешлрд су кондызлары тзегн буаларга карап, плотиналарны тзел башлау тарихын йрн.

3. Кешелр плотиналарны нинди максатларда м ни чен куллануын ачыклау (басуларга су сиб, электороэнергия, судоходство, су запаслары).

4. Балаларны уйлау, логик фикерл слтен стер.

5. Аралашу, коммуникатив осталыкларын арттыру.

Проектны тормышка ашыру юллары.

1 - зерлек этабы

- Проектны темасын уйлау.

- Максат кую, бурычлар билгел.

- Проектны перспектив планын, план – схемасын тз.

- Проект темасы буенча барлык белем м трбия бир процессы эчтлеген эшкрт.

- ти – нилр чен чаралар билгел.

- Балалар чен чаралар билгел.

- Методик дбият сайлап алу.

2 - тп леше.

1. Трбияче белн берлект:

- гмлр;

- кзтлр;

- табышмак йт: «Балтасыз – нисез буа тзи», «зе блкй булса да, зеннн зур йк ташый».

- йлн – тир белн таныштыру;

- рсем ясау;

- иллюстрациялр, рсемнр карау;

- слайдлар карау;

- ыелган материаллардан фотокргзм ясау;

- Су кондызы (бобер) турында мультфильм карау;

- шигырьлр, хиклр уку

- Су кондызлары рсеме белн танышып, аларны буяу;

2. Балаларны мсткыйль эшчнлеге:

- матур дбият уку;

- эчтлек буенча рсем ясау;

- вл;

-конструирование

-диафильм карау

-макет ясау

3. ти – нилр белн берлект:

- гмлр;

- кзтлр;

- киятлр уку,

- макет ясау чен материал туплау

- интернет ресурслардан материаллар табу

Су кондызлары – су нлеклре. Алар злрен суда бик уай хис итлр. Аларны тешлре бик нык м ткен, алар тешлре ярдменд каты агачларны да кимереп аудара алалар. Шул аударган агачларны, агач кслрен ыеп суны блеп куялар. Ул бик кызыклы гидротехник корылма була. Кайбер буалар хтта 2 метр биеклекк м бернич йз метр озынлыкка итрг ммкин. й кне алар яр буена злрен агачлардан, ботаклардан, кслрдн оялар коралар, шул ояларына алар кышлыкка азык зерлилр.

Шунысы бик кызыклы су кондызлары ояларыннан ир астына злрен йрерг юл ясыйлар (каналлар). Бу каналлар бик тирн булганлыктан кышын катмыйлар. Су кондызлары кышын боз астында яшилр, кирк чакта шул юллардан ояларына менеп ава сулыйлар м тукланып тшлр.

Су кондызларыны корылма тз слтлре кешелр тормышында зур миятк ия. Кеше аны бик телп куллана.

Алар тзегн буалар кешелр тормышында зур миятк ия булды, кешелр шул буаларга карап су агышын тоткарлаучы зур гидротехник корылмалар тзи башлаганнар. Ул корылмалар – плотина (су токычлар) дип атала. Су тоткычлар ага торган зур елгаларны туктатып, суны киркле дрг ктрлр.

Су тоткычларны трле максатлардан чыгып тзилр,чнки алар кеше тормышы чен бик киркле м файдалы.

Беренче чиратта су тоткычлар елгалардагы суларны клмен м биеклеген арттырып анда су транспортлары йрне кзд тотып тзел.

Икенчедн, су тоткычлар авыл хуалыгы чен д бик киркле. Алар басуларга сиб чен кп су запасы ыялар.

ченчедн, су тоткычлар су басу очраклары була торган урыннарда суны агышын нормага керт чен тзел.

Су тоткычлары трлеч тзеллр

ирдн таштан таштан м агачтан бетоннан

(балчыктан) ирдн

Шушы 5 тр арасыннан хзерге кнд ки кулланыла торганы - бетон корылмалар, чнки бетон су тоткычлары нык м чыдам саналалар.

Беренче су тоткычларны кайда м кайчан тзелгнлеге билгесез. Без белгнч, кешелр авыл ирлегенд элек - электн кечкен инешлрне беп буалар ясаганнар, шул буаларга балыклар ибреп рчеткннр. Су кондызлары рнген карап кешелр буаларны агачлар, ташлар,ком, балчык ярдменд бгннр.

3 - йомгаклау леше

1. Алган белемнрг, тупланган материалларга нти ясау.

2. «Су кондызлары- оста тзчелр» проектына презентация.

Перспектив – тематик план «Су кондызлары - оста тзчелр»

№ Эшчнлек тртибе Трбияче белн балалар

бердм эшчнлег е Балаларны мсткыйль эшчнлеге ти – нилрне м балаларны бердм эшчнлеге

1 Су кондызлары турында гм,

табышмаклар, йтемнр йт.

Энциклопедик дбият карау стерешле диалог; фикер алышу.

Рсемнр карау,

аларны буяу дби китаплар ыю, су кондызлары турында табышмаклар уйлап кил.

2 Су кондызлары аударган агачларны, тзегн буаларны слайдларда карау. Трбияче белн бала арасында сорау-авап.

Дидактик уен «Мин башлыйм – син двам ит» Су кондызлары турында белгннрене сйл (диафильм карау) Рсем ясау чен киркле материалларны интернет ресурслардан ыю- туплау

3 Плотина, буа рсемнрн ясау. Китапханг кскурсия Конструирование (таяклардан бу тз) Макет ясарга материаллар алып кил.

4 Презентация карау Крстелгн рсемнрг алатма биреп бару. Плотина макетын ясау ыелган рсемнрдн фотокргзм оештыру

Ктелгн нтилр:

1. Балалар суда яшче нлеклр турында тулы мгьлмт алалар.

2. Су кондызларыны кеше тормышында зур роль уйнавын беллр.

3. «Плотина-нрс ул?» соравына авап алдылар.

3. Балаларны кызыксынучанлыгы, кзтчнлеге сте.

4. Табигатьне саклау телге туды.

5. ти-нилр арасында дуслык, татулыкны ныгытты.

Библиотека изображений:
  • Архитектура, дома
  • Архитектура, дома
  • Профессии и труд
Автор публикации:
Проект «Бобры — умелые строители»
Опубликовано: 27 декабря 2013 в 18:29
+3Карма+ Голосовать
Расскажите коллегам и друзьям!
Скачать и печатать
Комментарии:
Всего комментариев: 3.
Для просмотра комментариев
Популярное из нового
Нетрадиционная техника рисования-рисование солью.
Нетрадиционная техника рисования ( старший дошкольный возраст) Конспект непосредственно организованной образовательной деятельности «Полет в космос»...
Пасхальная радость
Пасха - Светлое Христово Воскресение. Пасха - Велия Радость для всех людей. В радостные Светлые дни православные христиане дарят друг другу красные яйца в...
Подвижная игра «Стукни по мячу» для детей младшего дошкольного возраста
Подвижная игра «Стукни по мячу» Цель игры. Учить детей делать подскоки на двух ногах в такт ударам мяча; учить бросать мяч двумя руками сверху вперед и...
Организация обучения и воспитания по физической культуре детей с общим недоразвитием...
Эффективность коррекционно – воспитательной системы определяется четкой организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильном...
Итоговое по конструированию подготовительная группа
Учить детей мастерить поделки в технике оригами, используя поэтапные схемы изготовления животных ( зайца, лису, утку) ; учить четко выполнять инструкции...