Впровадження у роботу програми "Я у Світі"

21 февраля 2011 в 14:50 - Ольга Баранова
article138.jpg

Детский сад № 2 "Капитошка" Донецкая область Украина ►

 

З 2009-2010 навчального року ми почали впроваджувати у роботу Базову програму «Я у Світі» - це перша програма саме розвитку, яка повною мірою забезпечує реалізацію особистісно орієнтованої моделі.


 

Чим же вона відрізніється від інших програм?

 • Поперше, це формування цілісного уявлення про довкілля;
 • Подруге, реальне оволодіння законами життя;
 • Потретє, зміщення акцентів з обов’язкового засвоєння дітьми певного обсягу знань, умінь та навичок на розвивальний та виховний аспекти.

 

ГОЛОВНА ІДЕЯ ПРОГРАМИ: інтимізація життєдіяльності дитини, наближення її до сімейної атмосфери.

ПРОВІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІГРОВА: не варто покладати на гру функції навчання, і навпаки, не підміняти навчальну діяльність з ігровими прийомами на ігрову. Це може призвести до зникнення самостійних ігор і спілкування з однолітками.

ОСНОВНА ПЕДАГОГІЧНА СТРАТЕГІЯ: допомога, підтримка, повага, підвищення свідомого ставлення до процесу пізнання.

ДЖЕРЕЛО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ: активність дітей.

 

СПОСІБ ПІЗНАННЯ:

 • Власний досвід дитини
 • Експериментування
 • Спільна з педагогом діяльність.

Традиційні заняття відходять на другий план. Першочерговим стає наповнення життєдіяльності дітей цікавим змістом впродовж всього дня. Цілісне уявлення не треба поділяти на окремі предмети.

 

Впроваджуючи в роботу Базову програму. Ми ставимо такі педагогічні завдання:

 1. Виховання усвідомленого ставлення до власного здоров’я;
 2. Виховання статевих особливостей;
 3. Розвиток креативних здібностей;
 4. Створення сприятливих умов для саморозвитку дитини;
 5.  Забезпечення збалансованості компетентності дошкільника у сферах життєдіяльності „Природа”, „Культура”, „Люди”, „Я сам”;
 6. Заняття як цікаве, змістовне, корисне для розвитку дитини;
 7. Впровадження інтегративного підходу;
 8. Діалогічний стиль взаємодії педагога і дитини;
 9. Створення розвивального середовища (предметне+психологічне+моральне+соціальне середовище).

 

Важливою умовою впровадження програми є створення психологічної атмосфери, яка стимулювала б розвиток майстерності педагога, сприяла б підвищенню його фахового рівня. Велику роль в цьому повинен відігравати практичний психолог закладу. Щоб оцінити ефективність своєї роботи, ми орієнтуємось на заключний блок Програми «Портрет компетентного випускника». Для цього ми використовуємо інноваційну форму роботи як з батьками, так і з вчителями початкових класів для оцінки досягнень майбутнього першокласника – Портфоліо дошкільника. Також ми розробили картки для оцінки показників життєвої компетентності дитини.

 

Проблеми, які виникли під час впровадження Базової програми:

 • Планування навчально-виховного процесу. Для її вирішення ми розробили модель перспективно-календарного планування за лініями розвитку та сферами життєдіяльності та методичні рекомендації щодо написання планів.
 • Розділення програмних завдань для дошкільного віку на два вікових періода: молодший (4-5 років) та старший (6-7 років). Виникають труднощі в виборі задач для середньої групи.
 • Дуже важко конкретизувати календарний план занять та скласти правильну сітку занять. Програма гарна, але вона, скоріше всього, філософська програма. До такої програми потрібен коментар практичний, в якому повинна бути чітка програма занять , щоб можна було конкретизувати зміст, послідовність занять, щоб навчальний процес відповідав принципам дидактики дошкільної освіти.
 • Відсутність нових критеріїв для аналізу змісту життєдіяльності дитини: навчальної та спільної діяльності. Для вирішення цієї проблеми ми ставимо задачу пошуку або створення зразків для контрольно-аналітичної діяльності.

 

Таким чином, практику впровадження Базової програми розвитку «Я у Світі» можна вважати ефективною. Ми стоїмо на шляху подальшого розвитку та пошуку нових ідей .

 

 

Предыдущие статьи:
Новости региона:
Все новости: прочитать >>>

Всего комментариев: 0.
Для просмотра комментариев