Формування цінності здоров я через дошкільну освіту

17 марта 2011 в 20:34 - Ольга Баранова

Детский сад № 2 "Капитошка" Донецкая область Украина ►


Анотація


У статті розкривається проблема формування уявлень дітей дошкільного віку про здоров'я. Стаття адресована вихователям дошкільних закладів.
Ключові слова: цінність, здоров'язбереження, формування здорового способу життя.Проблема формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров'я дітей дошкільного віку завжди буде актуальною. Внаслідок соціально-демократичних передумов, економічних і матеріальних обмежень, екологічної кризи більшість сімей України має дітей, життя яких обумовлено хворобами або несприятливими соціально-побутовими, психологічними умовами, відсутністю умов для ігор та занять, недостатнім збалансованим харчуванням, порушенням санітарно-гігієнічних норм. Всі ці причини негативно впливають на здоров'я особистості.[2]
Для зміцнювання здоров'я особистості поряд з усуненням причин негативного впливу виникає необхідність формування у нього знань про збереження здоров'я.
Згідно з Національною Доктриною розвитку освіти в України і Закону "Про дошкільну освіту", педагоги і батьки повинні виховувати у дитини ціннісне ставлення до життя і власного здоров'я, здоров'я інших людей як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності.


У зв'язку з цим виникає важлива проблема - розробка здоров'язберігаючих і здоров'яформуючих технологій, які б не тільки максимально розвивали фізичне тіло дитини, а й формували його психіку, духовність, навички спілкування, тобто зміцнювали здоров'я як багатоскладову категорію, в яку входить фізична, психічна, духовна та соціальна складові.


0. Л. Кононко вважає: дитина дошкільного віку має не лише знати про власне здоров'я, а й емоційно ціннісно ставитися до нього, на¬даючи перевагу позитивним впливам середовища перед шкідливи¬ми, руйнівними.[3]
Значну роль в охороні та зміцненні здоров'я людини мають її індивідуальні установки та орієнтири, які закладаються ще в ди¬тинстві як батьками, так і педагогами. Отже, здоров'я більшою мі¬рою залежить від самої особистості, зокрема від того, наскільки во¬на усвідомлює саму себе.[1]


Окрім батьківського виховання, в даному випадку велику допо¬могу надає дошкільний заклад, одним із завдань якого є створен¬ня умов, що гарантують формування уявлень та зміцнення здоров'я вихо¬ванців. Свідоме ставлення до власного здоров'я в дошкільника забезпечу¬ється формуванням системи знань, які сприяють усвідомленню того, що стосун¬ки між однолітками та дорослими мають бути не стресовими, а до¬брозичливими, добротворчими, культурними, у спілкуванні треба вміти керувати своїми емоціями, оцінювати себе та інших із розу¬мінням мотивів поведінки. Крім того, дитина у спільній ігровій, пі¬знавальній, трудовій діяльності проявляє свою самостійність.[4]


Можливість формування свідомого ставлення до здоров'я та його збереження залежить від потреб дитини. Вплинувши на формування потреб та їх задоволення, ми впливаємо і на стан і розвиток здоров'я дитини. Це досягається тим, що вихователі та практичний психолог нашого садка створюють такі умови, які задовольняють потребу дитини в індивідуальному емоційно-ціннісному супроводі розвитку її особистості, який базу¬ється на увазі до дитини, визнанні її потреб, конструктивному спіл¬куванні, успішності в діяльності, повазі, підтримці, співпраці, ак¬тивності та самостійності. У дошкільному віці діти сприйнятливі і слухняні, тому є унікальна можливість для формування у них звичок здорового способу життя. Тому наше завдання полягає в тому, що ми повинні не тільки давати якісні знання своїм вихованцям, а й формувати у них свідому установку на здоровий спосіб життя, навчити дітей жити в гармонії з собою і навколишнім світом.


Наш садок працює під девізом «Кращі умови кожній дитині». Для формування цінності здоров'я у дошкільників систематично проводимо з дітьми заняття з валеології, Дні здоров'я, свята та розваги, тематичні дні. Формування здорового способу життя у дошкільників дає нам позитивний результат. Діти усвідомлюють, що таке здоров'я, як улаштоване їх тіло, чим люди відрізняються один від одного, у них формуються початкові уявлення про органи чуття та способи їх збереження., елементарні навички основ безпеки життєдіяльності.


Розмовляючи з дітьми, ми звертаємо увагу на те, що слід дбати не тільки про власне здоров'я, а й про здоров'я оточуючих. Розповідаючи про хвороби, потрібно вчити дітей рахуватися з нездужанням і поганим фізичним станом іншої людини, інвалідністю. Такі бесіди допомагають вихованню гуманного ставлення до людей, співчуття, співпереживання, бажання допомогти. І в той же час такі бесіди допомагають дитині замислитися про необхідність берегти себе, про заходи безпеки вдома і на вулиці.


На прогулянках організовуємо з дітьми жартівливі ігри - пострибай, побігай, не згинаючи колін; стань маленьким, низького зросту; стань більшим; дістань гілочку на дереві і т.д. Виконуючи ці вправи, дитина розуміє, навіщо потрібні руки, ноги, лікті, пальці на руках і ногах.


У старшій групі діти вже здатні проводити елементарний аналіз стану здоров'я. Наприклад:
1. Який настрій найчастіше буває у тебе в дитячому саду.
(Весело - сумно, цікаво - не цікаво, втомлююся - не втомлююся і ін)
2. Що треба робити, щоб зміцнити своє серце?
(Загартовуватися, більше займатися спортом, не палити, більше їсти
овочів і фруктів.)
3. Як ти піклуєшся про здоров'я своїх рідних і близьких? (Намагаюся
не засмучувати їх, допомагати по дому, ніяк не дбаю, іноді наношу
шкоди їх здоров'ю.).


Цей аналіз показав, що дбають на піклуються про своє здоров'я і здоров'я рідних – 68 % дітей старшої групи, невпевнено відповідають на запитання – 25 %, не сприймають здоров'я як цінність життя та відповідають на запитання за допомогою дорослого – 7 %. Тому ми не зупиняємось на досягнутому і продовжуємо працювати над проблемою. Перспективою нашої подальшої роботи є формування компетентного ставлення батьків до здоров'я і підвищення ролі сімейного виховання. Ми активно пропагандуємо здоровий спосіб життя серед батьків вихованців. Результатом нашої роботи є участь дітей та батьків у міському конкурсі дитячої творчості «Дитинство», «Безпека на виробництві».
Тому хочеться сподіватися, що запропонований матеріал допоможе тим, хто щиро бажає внести свій посильний внесок у формування духовно-морального, психічного і фізичного здоров'я підростаючого покоління.

 Похожие статьи:


Література:
1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».
2. Денисенко Н.Ф. Формування свідомого ставлення до здоров'я // Дошкільне виховання.- 2008.- № 9. - С.68-85.
3. Кононко О.Л. Субсфера "Я – фізичне"; Субсфера "Я – психічне" / О.Л. Кононко // Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні. – К. : Дошкільне виховання, 2003. – 243 с.
4. Овчинникова Т.С. Организация здоровьесберегающей деятельности в дошкольных образовательных учреждениях / Т.С. Овчинникова. – СПб. : Каро, 2006. – 176 с.

 

Предыдущие статьи:
Новости региона:
Все новости: прочитать >>>

Всего комментариев: 0.
Для просмотра комментариев